KG SYLLABUS

SHLOKAS BHAJANS STORIES
Pranamya

Naguror adhikam

Brahma mahesvari

Mangalam Bhagavan V

Mangalam Bhagavan S

Atulitabhaladamam

Sri Rama Rama Rameti

Krsnaya vasudevaya

urasa sirasa caiva

Agajanana

Dhyana Moolam guror

Annapurne Sadapurne

Krsnaya vasudevaya

brahmarpanam brahma

Ganapati gurumekam

Jnana saktidhara skanda

Sarvasvarupe sarvese

Avahanam najanami

mantrahinam kriyahinam

Asato ma sadgamaya

Sachidananda gajanana

 

Amba parameshwari

Govinda kanna

Jagadisha guru datta

 

Shankara shiva shankara shiva

Vande santam

Gam gam ganapathi

Devi vande sri lalithe

 

Achyuta ananta

Introduction to Gods / Festivals

Ganesha Birth – Ganesha Chaturthi

Brahma – Super powers – creation

Vishnu – Can take any form

Shiva – 3rd eye – Super power

Navaratri – Mahishasura vadha

Deepavali – Narakasura or Rama

Ayyappa

Sun God

Shivaratri

Rama Navami

 

Hanuman

Kartikeya

Dattatreya

 

Krishna ashtami – Birth of Krishna

Krishna – Govardhana

 

To make children grow spiritually and inspire them to be good human beings.