Group 5 (Grades 5 & 6) Syllabus

SHLOKAS BHAJANS STORIES
Sankata Nasana Gstotram

Datta Sodasi

Nama Ramyanam

Nama Ramyanam

Nama Ramyanam

Annapurnashtakam

Annapurnashtakam

Annapurnashtakam

Siva Manasa Puja

Siva Manasa Puja

Guru Ashtakam

Guru Ashtakam

Venkatesa Stotram

Nayakam vinayakam

Palaya gananatha

Vinaya vinayaka

Gurottama datta gurottama

He datta pyare

Akhande shakte durgi

Amba madya mahameede

Bhavaye saraswatim

Devi sive siva dayithe

Kameshi vameshi me

Lakshmi narahari lakshmi

Lalitha tripura sundariyai namaha

Kalikam kalikam

Sa lakshmi sa durga

Sakaladhara rupini tum

Nanda vratadara

Vande sivam gowri dhavam

Namah parvati

Abhayam kuru ma

Yadagirishwara sadara mamava

Leaders / Saints / SGS life History

Narada

Valmiki

Mirabai

Dadichi

Aruni

Markandeya

Mirabai

Ambarisha and Durvasa

Vasishta

Shankaracharya

Viswamitra – Trisankhu

Vivekananda

To make children grow spiritually and inspire them to be good human beings.